Textformatering på WhatsApp

WhatsApp textformatering: skriv fet, kursiv, genomstruken & monospace text

WhatsApp är en meddelandeapp från Meta (Facebook) som låter dig skicka meddelanden och media till andra användare.

Appen är tillgänglig på både Android- som iOS-enheter och du kan skicka meddelanden helt gratis.

När det kommer till formatering av text stöder appen ett par olika formateringsalternativ.

Dessa alternativ inkluderar fetstil, kursiv stil, understruken, genomstruken och monospace.

Den stöder också emojis – dessa kan läggas till ditt meddelande från emoji-tangentbordet.

I den här guiden kommer du att lära dig hur du använder dig av fetstil, understrykning, kursiv, genomstrykning eller monospace text på WhatsApp Messenger.

Skriva med Fet text (bold) på WhatsApp

För att skriva med fetstil i WhatsApp ska du skriva en asterisk (*) på båda sidorna av ordet du vill feta.

Ett exempel: Jag är *trött!*

Kopiera och klistra in:

Jag är *trött!*

Skriva med Kursiv text (italic) på WhatsApp

För att skriva med kursivstil i WhatsApp ska du skriva ett understreck (_) på båda sidorna av ordet du vill ha kursivt.

Ett exempel: Jag är _trött!_

Kopiera och klistra in:

Jag är _trött!_

Skriva med Genomstruken text (strikethrough) på WhatsApp

För att skriva med genomstrukenstil i WhatsApp ska du skriva ett tildetecken (~) på båda sidorna av ordet du vill ha genomstruket.

Ett exempel: Jag är ~trött!~

Kopiera och klistra in:

Jag är ~trött!~

Skriva med Monospace text (font) på WhatsApp

För att skriva med fonten Monospace i WhatsApp ska du skriva 3 stycken backticktecken (”`) på båda sidorna av ordet du vill ha i Monospace.

Ett exempel: Jag är ”`trött!”`

Kopiera och klistra in:

Jag är ```trött!```

Formateringsfusklapp för WhatsApp

TextformatInstruktion
Fetstil*texten du vill skriva*
Kursiv_texten du vill skriva_
Genomstruken~texten du vill skriva~
Monospace”`texten du vill skriva”`

WhatsApp stöder för tillfället inte andra textformat än de fyra i tabellen ovan.

Vill du kunna använda dig av och skicka med andra textformat (t ex understruken) måste du då använda en app eller webbplats från tredje part.

Källa: Hur du formaterar dina meddelanden (WhatsApp FAQ)

Visste du om att du kunde använda dessa textformat på WhatsApp? Och vilken är din go to favorit?

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *