Så här löser du ”Du kan inte skicka meddelanden till den här gruppen” på WhatsApp

Så här löser du ”Du kan inte skicka meddelanden till den här gruppen” på WhatsApp

Får du felmeddelandet ”Du kan inte skicka meddelanden till den här gruppen” på WhatsApp? Kanske det då också följs av ”Eftersom du inte längre är en deltagare i gruppen”. Med WhatsApp kan du skicka meddelanden, ringa…