Vad betyder "innehåll otillgängligt - kan ej hitta användare" på Instagram

Vad betyder “Innehåll är otillgängligt – kan inte hitta användaren” på Instagram?

Kan du inte se innehåll eller inlägg bland dina Instagram DM?

Instagram gör det möjligt att dela inlägg via direktmeddelanden. Du kan dela dina egna inlägg och andra användares inlägg.

Du gör det genom att tryck på flygplansikonen under ett inlägg. Välj sedan den eller de användare som du vill dela det med och välj ”Skicka”.

Användaren kommer då att kunna se inlägget och vem som ursprungligen postade det.

Vissa användare kan dock inte se innehållet som delas.

I den här guiden ska du få veta varför Instagram visar ”Innehåll otillgängligt kan inte hitta den här användaren” bland dina DM och hur du kan lösa det.

Varför säger Instagram att innehållet är otillgängligt?

Instagram meddelar att innehållet är otillgängligt eftersom den ursprungliga postaren har blockerat dig.

Eller så har inlägget raderats av den ursprungliga postaren eller tagits ned av Instagram.

Skulle du vara blockerad kan du inte heller se något innehåll som har lagts upp av den användaren.

Vad betyder ”Innehåll otillgängligt kan inte hitta den här användaren” på Instagram?

”Innehåll otillgängligt kan inte hitta den här användaren” betyder att den ursprungliga postaren har blockerat dig.

Som ett resultat av detta kommer du inte att kunna se deras profil och det innehåll som de lägger upp.

Ett annat alternativ är att den ursprungliga postarens Instagram-konto inaktiverats eller raderats.

Det kan också betyda att den ursprungliga postarens konto är avstängt eller att inlägget har tagits bort av Instagram.

1. Den ursprungliga postaren har blockerat dig

Om innehållet inte är tillgängligt kan den ursprungliga inläggsmakaren ha blockerat dig.

När du är blockerad av en användare meddelar Instagram att de inte kan hitta denna användare.

Dessutom kan du inte se den ursprungliga postarens profil och innehåll.

Så om en annan användare skickar ett direktmeddelande till dig med innehåll från den ursprungliga användarens inlägg kommer du därför inte att kunna se det.

2. Inaktiverad eller raderad

Den ursprungliga postarens profil kan vara inaktiverad eller raderad.

Om så är fallet kommer alla deras inlägg att raderas permanent från Instagram. Som ett resultat kommer du då inte att kunna se deras inlägg någonstans i appen.

Inlägg som delas via direktmeddelanden kommer till exempel inte längre att vara tillgängliga.

3. Avstängt konto/profil

Om den ursprungliga postarens konto är avstängt kommer du inte att kunna se deras inlägg i dina direktmeddelanden. När ett konto stängs av kommer dess inlägg att ”tillfälligt” raderas.

Ett konto kan stängas av för att det bryter mot en eller flera av Instagrams riktlinjer och villkor.

Om den ursprungliga postaren överklagar och får sitt konto återställt så kommer deras inlägg också att återställas.

4. Inlägget har tagits bort

Instagram har en lista med riktlinjer som alla användare måste följa.

Detta inkluderar att inget olagligt, hat, våld med mera får postas.

Om ett inlägg bryter mot denna gemenskapsriktlinje kommer det att tas ned av Instagram.

Hur du kan se innehåll som inte är tillgängligt på Instagram

För att åtgärda problemet med att ”innehåll inte är tillgängligt” på Instagram ska du be den som delar inlägget med dig att istället att ta en skärmdump av inlägget och skicka den till dig.

Detta fungerar så klart bara om personen som skickade innehållet till dig i sin tur kan se det från första början.

Skulle det vara så att varken du, eller den som delar inlägget med dig, kan se det betyder det att den ursprungliga postaren stängts av.

I så fall kommer du inte att kunna se inlägget om inte någon hann med att ta en skärmdump av det innan det blev otillgängligt.

Hoppas vi kunnat lösa detta problem för dig här med denna förklarande guide?

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *